Red car to check history about German vehicles

Kontrola VIN Německo 🇩🇪

Před dokončením nákupu vozu důkladně prozkoumejte čísla VIN německých vozů. Tento krok je zásadní, zejména pokud zvažujete pořízení ojetého vozidla. Kromě toho vám tento proces umožní zjistit historii nehod, stav tachometru, aktuální tržní hodnotu vozu, dekódovat různé specifikace a pochopit celou škálu vybavení a funkcí, které jsou součástí vozidla.

4.6/5

(1462+
zkontrolujte recenze
)

Průvodce kontrolou kódů VIN německých automobilů krok za krokem

Porozumět identifikačnímu číslu vozidla (VIN) je velmi důležité, zejména pokud jde o německé automobily známé svou konstrukcí a designem. Tento komplexní průvodce vás provede procesem vyhledávání a interpretace kódů VIN německých automobilů a upozorní vás na různé online nástroje a zdroje, které máte k dispozici.

Vyhledání čísla VIN u německých vozidel

Kde zjistit VIN: VIN lze obvykle zjistit na několika místech:

 1. Na přístrojové desce: Nejčastějším místem je místo na straně řidiče, kde se přístrojová deska stýká s čelním sklem. Je dobře viditelný zvenčí vozu.
 2. Rám dveří na straně řidiče: Otevřete dveře řidiče a vyhledejte nálepku nebo štítek na boku dveřního rámu.
 3. Pod kapotou: Někdy je VIN vyraženo také na bloku motoru nebo jiných součástech pod kapotou.

Tip: Ujistěte se, že VIN je na všech místech stejný, abyste předešli případným nesrovnalostem, které by mohly naznačovat manipulaci nebo výměnu dílů.

Online nástroje a zdroje pro kontrolu VIN

1. Carfax: Známý zdroj pro kontrolu historie vozu, užitečný zejména pro zjištění předchozích nehod nebo historie vlastnictví.

2. Dekodér VIN: Tento nástroj umožňuje zadat VIN a získat podrobné informace o vozidle, včetně specifikací a údajů o výrobci.

3. Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Webové stránky: Německý Spolkový úřad pro motorovou dopravu nabízí zdroje pro kontrolu historie vozidel registrovaných v Německu.

Proč kontrolovat VIN?

Pochopení významu kontroly VIN je nezbytné z několika důvodů:

 1. Ověření historie vozidla: Potvrďte historii vozu, včetně nehod, servisních záznamů a předchozích vlastníků.
 2. Identifikace stažení z trhu nebo záruk: Zjistěte všechny nevyřízené svolávací akce nebo informace o záruce týkající se vozidla.
 3. Prevence podvodů: Ujistěte se, že vůz nebyl odcizen nebo se nepodílel na nelegální činnosti.
 4. Pojištění a registrace: Je to nutné pro účely pojištění a registrace vozidla.

Profesionální tip: Informace získané z dekodérů VIN vždy porovnejte s fyzickou kontrolou vozidla a dokumentací.

German cars

Jak zkontrolovat kód VIN pro vozy v Německu?

Chcete-li zkontrolovat identifikační číslo vozidla (VIN) u automobilů v Německu, měli byste nejprve najít VIN na vozidle, které se obvykle nachází na přístrojové desce u čelního skla nebo na dveřním rámu na straně řidiče. Jakmile máte k dispozici VIN, můžete využít různé online služby a databáze, které se specializují na německá vozidla. Tyto služby vám umožní zadat VIN a získat podrobné informace o vozidle, jako je datum výroby, model, typ motoru a historie vlastnictví nebo nehod. Důležité je využívat renomované služby, protože tím je zajištěna přesnost a úplnost poskytovaných informací. V Německu poskytuje Kraftfahrt-Bundesamt (KBA ) také zdroje pro ověření historie vozidla, které mohou být užitečné zejména pro poznání jeho minulosti v rámci země. Pro důkladnější kontrolu, zejména pokud zvažujete koupi ojetého vozu, se můžete obrátit na profesionálního kontrolora vozidel, který ověří VIN a posoudí celkový stav vozu.

Ojetý vůz je vhodné koupit co nejblíže, protože by bylo rozumné si ho prohlédnout +
Bezplatná kontrola VIN v Evropě
nejprve vlastním okem nebo u odborníka. Pokud je všakvýběr na domácím trhu stále malý, vyplatí se poohlédnout se po zahraničí.

Nákup vozu z Německa nebo z jiných zemí západní Evropy je zvýhodněn výrazně větším výběrem a někdy i o něco příznivější prodejní cenou. V zájmu amerických automobilů stojí za tozvážit možnost dovozu automobilu do Evropy z USA.

German and Europe Car VIN Check Free

Zkontrolujte VIN kód jakéhokoli německého nebo evropského vozu pomocí našeho kontrolního programu.

Kontrola VIN nebo FIN nummer je služba, která poskytuje informace o vozidlech pomocí dekódovacího nástroje. Poskytujeme zprávy pro všechny značky a modely, včetně nových, ojetých, klasických automobilů a motocyklů.

Informace o německých vozidlech

V Německu se vyrábí mnoho známých značek jako BMW, Mercedes VIN Decoder, Audi, Porsche atd.

Odhalení minulosti vozidla: Síla kontroly VIN

VIN, jedinečný sedmnáctimístný kód, funguje jako automobilová obdoba DNA pro vozidla. Je klíčem k odhalení historie vozu, která je pro potenciální kupce neocenitelným přínosem.

Zjišťování minulých nehod a škod

Jedním z hlavních přínosů kontroly VIN je možnost odhalit případné nehody nebo poškození, kterými vůz v minulosti prošel. Webové stránky jako Carfax nebo AutoCheck poskytují podrobné zprávy, které zahrnují historii nehod a nabízejí informace o závažnosti a povaze všech nehod. Tyto informace jsou velmi důležité, protože přímo ovlivňují bezpečnost a hodnotu vozu.

Sledování vlastnictví a servisní historie

Kontrola VIN rovněž odhalí historii vlastnictví vozidla – kolik lidí jej vlastnilo, jak dlouho a dokonce i regiony, kde bylo vozidlo registrováno. Tato stopa vlastnictví spolu se záznamy o servisu a údržbě může odhalit, jak dobře bylo o vozidlo po celou dobu jeho životnosti pečováno.

Zajištění pravosti a dodržování právních předpisů

Ověřování pravosti vozidla

Ve světě, kde podvody s vozidly nejsou neobvyklé, slouží kontrola VIN jako ochrana před nelegálními činnostmi, jako je klonování VIN – kdy je VIN ukradeného vozidla nahrazeno VIN legálního vozidla. Kontrolou VIN se kupující může ujistit o pravosti vozidla a vyhnout se právním problémům.

Křížová vazba VIN s fyzickými kontrolami

Je nezbytné porovnat zjištění z protokolu VIN s fyzickou kontrolou vozidla. To zahrnuje ověření, zda štítek VIN na vozidle odpovídá štítku uvedenému v protokolu a zda s ním nebylo manipulováno. Pokud chcete provést důkladnější kontrolu, služby jako Lemon Squad nabízejí profesionální kontroly před koupí.

Dekódování modifikací a stažení

Kontrola VIN může také odhalit případné úpravy vozidla, které nemusí být při fyzické kontrole vždy patrné. Pochopení těchto změn je zásadní, protože mohou ovlivnit výkon, bezpečnost a pojištění vozidla. Kromě toho mohou zprávy o VIN upozornit na případná stažení z trhu nebo bezpečnostní upozornění vydaná pro daný model a zajistit, aby byly provedeny všechny nezbytné opravy.

Checking vehicle odometer history from iphone

Co jsou německé automobilové portály?

Na německém trhu s ojetými vozy se hodnota při výměně vozidel primárně neodvíjí od počtu najetých kilometrů nebo stáří, ale od roku výroby.

Německý trh s ojetými vozy se od ostatních zemí liší některými faktory. Výměnná hodnota vozidel se primárně neodvíjí od počtu najetých kilometrů nebo stáří, ale od roku výroby. To dává smysl, protože auta v Evropě jsou obvykle dražší než v Severní Americe nebo Asii a auta vyrobená před rokem 2004 budou levnější než auta vyrobená po roce 2004.

Zvládnutí právního labyrintu - nákup a dovoz automobilu z Německa

Německo je pro automobilové nadšence a kupce z celého světa vyhledávaným zdrojem vysoce kvalitních vozidel. Řešení právních otázek spojených s nákupem a dovozem německého vozu však může být složité. Cílem tohoto příspěvku na blogu o 500 slovech je přiblížit právní proces a popsat základní aspekty, jako jsou papírování, daně a emisní normy.

Pochopení procesu nákupu německého vozu

Základní dokumenty a dokumentace

Při koupi vozu v Německu je nejdůležitějším krokem vyřízení potřebných dokladů, mezi které patří:

 • Fahrzeugbrief (doklad o registraci vozidla): Jedná se o základní doklad, který prokazuje vlastnictví a poskytuje podrobné informace o vozidle.
 • Kupní smlouva: Formální dohoda mezi kupujícím a prodávajícím, která podrobně popisuje podmínky prodeje.
 • Platná identifikace: Pro transakci je vyžadován cestovní pas nebo občanský průkaz.

Profesionální tip: Vždy se ujistěte, že údaje ve Fahrzeugbrief odpovídají skutečným specifikacím vozu.

Placení daně z nabytí (Mehrwertsteuer)

V Německu je daň z přidané hodnoty (Mehrwertsteuer) klíčovou součástí každého nákupu vozidla. Obvykle je zahrnuta v prodejní ceně, ale je nutné si ji u prodávajícího ověřit.

Vývoz automobilu z Německa

Registrace vývozu (Ausfuhrkennzeichen)

Pokud vůz vyvážíte, musíte získat vývozní registrační značky, které jsou dočasné a umožňují vám vyvézt vůz z Německa. Tento proces zahrnuje:

 • Pojištění: Zajištění krátkodobého pojištění na dobu vývozu.
 • Kontrola vozidla (zpráva TÜV): Pro získání těchto značek je často vyžadována aktuální zpráva o kontrole.

Celní odbavení

Před vývozem vozu je nutné provést celní odbavení. To obvykle zahrnuje předložení Fahrzeugbrief a kupní smlouvy a případně zaplacení vývozního cla v závislosti na zemi určení.

Orientace v dovozních předpisech ve vaší zemi

Dovozní daně a cla

Po příjezdu do vaší země bude vozidlo podléhat místním dovozním daním a clům. Ty se velmi liší a mohou představovat značné náklady, proto je důležité si je předem zjistit.

Emisní a bezpečnostní normy

Dalším důležitým faktorem je zajistit, aby vozidlo splňovalo emisní a bezpečnostní normy vaší země. Německo je známé svými vysokými standardy, ale přesto se mohou vyskytnout rozdíly, zejména v emisních předpisech.

Zdroje: Webové stránky, jako je Evropská agentura pro životní prostředí, poskytují informace o evropských emisních normách.

Registrace a pojištění v cílové zemi

Po dovozu vozu následuje registrace a pojištění:

 • Místní registrace: Je třeba zaregistrovat vůz ve vaší zemi, k čemuž jsou zapotřebí různé dokumenty, včetně dokladu o vlastnictví a zaplacení dovozního cla.
 • Pojištění: Před vyjetím vozu na silnici je nutné zajistit místní pojištění.

Odměňující cesta s náležitou péčí

Nákup a dovoz automobilu z Německa zahrnuje řadu právních kroků a úvah. Každá fáze vyžaduje pečlivou pozornost, od vyřízení počátečních dokumentů a pochopení důsledků DPH až po orientaci v předpisech o vývozu a dovozu. Pokud se s těmito procesy seznámíte a odpovídajícím způsobem je naplánujete, zajistíte si hladký a vyhovující průběh dovozu a získáte kus německé automobilové dokonalosti.

VIN check Germany market

Jaký je německý trh s ojetými vozy?

Na stránkách
Německý trh s ojetými vozy
je odvětvím automobilového průmyslu v Německu. Zahrnuje obchodování a nákup již použitých automobilů a soukromé a komerční aukce automobilů. Trh ojetých vozidel v Německu je menší než v jiných evropských zemích, například ve Španělsku a Itálii, což vedlo k nižším cenám ojetých vozidel.

Pokud si chcete koupit ojetý vůz, můžete ho najít v německé aukci nebo si prohlédnout inzeráty na internetu či v novinách . Před koupí vždy zkontrolujte VIN kód vozidla.

Jak koupit německý ojetý vůz?

Německé ojeté vozy jsou velmi žádané, mezi nejoblíbenější patří BMW, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen a Opel. Obzvláště vhodné je zakoupit vůz prostřednictvím půjčovny.

Nákup vozu v Německu by měl být realizován prostřednictvím půjčovny. Tyto společnosti nabízejí k prodeji vozy mnoha různých značek včetně BMW, Mercedes-Benz, Audi a Volkswagen. Je velmi vhodné kupovat německé vozy, protože jsou spolehlivé a dobře vyrobené.

Je obtížné koupit ojetý vůz?

Někteří lidé si mohou myslet, že je obtížné koupit německý ojetý vůz kvůli jazykové bariéře, ale existuje spousta půjčoven s anglicky mluvícím personálem nebo s překlady na jejich webových stránkách. Pokud má člověk dobrý přístup k internetu a dobrou znalost němčiny, nemělo by být příliš obtížné najít to, co potřebuje, a nakoupit online.

Chytré finanční strategie pro dovoz automobilů: Jak se orientovat v nákladech a úvěrech

Dovoz automobilu, zejména ze země proslulé svým automobilovým průmyslem, jako je Německo, je vzrušující podnik. Vyžaduje však značný finanční závazek. Tento příspěvek na blogu o 500 slovech se zabývá možnostmi financování, srovnáním nákladů a strategií sestavování rozpočtu při nákupu a dovozu německého vozu a provede vás ekonomickým bludištěm tohoto procesu.

Pochopení celkových nákladů na dovoz

Rozdělení výdajů

Prvním krokem při finančním plánování je pochopení všech souvisejících nákladů:

 • Kupní cena: To je pouze výchozí bod. Nezapomeňte, že uvedená cena může, ale nemusí zahrnovat německou DPH (Mehrwertsteuer).
 • Náklady na dopravu a pojištění: Tyto náklady se mohou značně lišit v závislosti na způsobu přepravy a zvoleném pojištění.
 • Dovozní daně a cla: V závislosti na zemi mohou dovozní daně výrazně zvýšit celkové náklady.
 • Náklady na dodržování předpisů a úpravy: Pokud je třeba vůz upravit podle místních norem, může to zvýšit vaše náklady.

Profesionální tip: Pro hrubý odhad těchto výdajů použijte kalkulačku nákladů na dovoz.

Zkoumání možností financování

Osobní půjčky

Pro mnohé jsou osobní půjčky vhodnou volbou. Nabízejí flexibilitu, pokud jde o způsob využití prostředků, ale úrokové sazby se mohou lišit.

 • Poohlédněte se po ceně: Je důležité porovnat sazby různých věřitelů, abyste našli nejlepší nabídku.
 • Zvažte dobu splatnosti úvěru: Delší doba splatnosti znamená nižší měsíční splátky, ale vyšší úroky zaplacené v průběhu času.

Úvěry na auto

Někteří věřitelé nabízejí půjčky na auto speciálně pro dovoz automobilů. Ty mohou mít v porovnání s osobními půjčkami výhodnější podmínky.

 • Zajištěné a nezajištěné půjčky: Zajištěné půjčky mají obvykle nižší úrokové sazby, ale vyžadují zajištění, obvykle samotný vůz.
 • Požadavky na zálohu: Vyšší akontace může snížit měsíční splátky a celkové úrokové náklady.

Rozpočet pro váš import

Tvorba komplexního rozpočtu

Počítejte se všemi předvídatelnými výdaji, včetně těch neočekávaných. Pro nepředvídané výdaje je vhodné vyčlenit rezervu, obvykle 10-15 % celkových nákladů.

Srovnání nákladů a dlouhodobé úvahy

 • Hodnota při dalším prodeji: Vezměte v úvahu hodnotu vozu při dalším prodeji na vašem trhu. Některé modely si drží svou hodnotu lépe než jiné.
 • Provozní náklady: Vezměte v úvahu provozní náklady, jako je údržba, pojištění a palivo, zejména proto, že u dovážených vozů mohou být vyšší.

Orientace ve směnárnách a mezinárodních platbách

Řízení měnových rizik

Pokud platíte v jiné měně, mohou mít na cenu vliv výkyvy směnných kurzů.

 • Používání služeb Forex: Některé forexové služby nabízejí nástroje pro uzamčení směnných kurzů nebo upozornění na příznivé změny.

Provádění mezinárodních plateb

Zvolte si spolehlivý a nákladově efektivní způsob mezinárodních plateb.

 • Bankovní převody vs. forexové služby: Porovnejte poplatky a sazby bankovních převodů se sazbami specializovaných forexových služeb, jako je TransferWise nebo OFX.

Finanční plánování je dokonalé

Dovoz automobilu z Německa je investice, která vyžaduje důkladné finanční plánování a průzkum. Klíčem k hladkému a úspěšnému průběhu tohoto procesu je pochopení všech souvisejících nákladů, prozkoumání různých možností financování a efektivní sestavení rozpočtu. S pečlivým plánováním a správnou finanční strategií můžete svůj sen o dovezeném automobilu uskutečnit bez zbytečného finančního zatížení.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Jaké jsou první kroky při nákupu ojetého vozu z Německa?

Začněte průzkumem německého trhu s ojetými vozy online prostřednictvím platforem, jako je Mobile.de nebo AutoScout24. Jakmile si vyberete potenciální vozidlo, kontaktujte prodejce a vyžádejte si podrobné informace, včetně historie vozidla, jeho stavu a všech potřebných dokumentů, jako je například technický průkaz (Fahrzeugbrief).

Jak si mohu před koupí ojetého vozu v Německu ověřit jeho stav?

Doporučujeme zajistit si před koupí prohlídku. To lze provést prostřednictvím služeb, jako je DEKRA, TÜV nebo ADAC v Německu, které poskytují důkladné kontroly vozidel. Pokud nemůžete vůz navštívit osobně, můžete si najmout nezávislého inspektora nebo požádat o podrobnou videoprohlídku.

Jaké doklady jsou vyžadovány při koupi ojetého vozu v Německu?

Mezi základní dokumenty patří Fahrzeugbrief (technický průkaz), platný protokol TÜV (protokol o kontrole vozidla), doklad o vlastnictví a kupní smlouva. Ujistěte se, že všechny doklady jsou originální a odpovídají údajům o vozidle. Je také vhodné si pořídit kopii servisní historie vozu.

Existují nějaké zvláštní právní požadavky pro vývoz ojetého vozu z Německa?

Ano, pokud plánujete vyvézt vůz z Německa, budete potřebovat vývozní poznávací značky (Ausfuhrkennzeichen) a mezinárodní pojištění. Vyplňte také všechna potřebná celní prohlášení pro vývoz. Další pokyny vám poskytne německý Spolkový úřad pro motorovou dopravu (KBA).

Jak mohu bezpečně vyřídit platbu při koupi vozu z Německa?

Používejte bezpečné platební metody, jako jsou bankovní převody nebo služby úschovy. Vyhněte se transakcím v hotovosti, zejména u soukromých prodejců. Před převodem peněz si vždy nechte podepsat kupní smlouvu a ujistěte se, že údaje ve smlouvě odpovídají údajům o vozidle a prodávajícím.

Co bych měl vědět o přepravě ojetého vozu z Německa do mé země?

Prozkoumejte a vyberte si renomovanou společnost pro mezinárodní přepravu vozidel. Rozhodněte se mezi kontejnerovou přepravou a službou Roll-on/Roll-off (RoRo) podle svého rozpočtu a hodnoty vozu. Dále zohledněte náklady na pojištění při přepravě a zkontrolujte předpisy vaší země týkající se dovozu vozidel, včetně daní, cel a emisních norem.

VINSPY Checker

VINSPY.eu nabízí službu kontroly kódu VIN pro vozidla v Evropě

Zásady ochrany osobních údajů
Podmínky a pravidla

Kontakt

E-mail: info@vinspy.eu

Credit Card Payment
Zpravodaj